Boundless in laboratory staffing
 
Wij zoeken
chemisch analisten
Nieuws
   

Nieuwe oplossing voor verwijderen geneesmiddelen uit afvalwater

Ons afvalwater bevat steeds meer geneesmiddelen, die lastig te verwijderen zijn in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om hiervoor een oplossing te bedenken, hebben KWR Watercycle Research Institute, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en PureBlue Water binnen TKI Watertechnologie de handen ineengeslagen.

Ionenwisseling

Tijdens een speciaal project onderzochten ze de mogelijkheden om geneesmiddelen te verwijderen met een tweestapsproces: ionenwisseling, gevolgd door geavanceerde oxidatie. Nadat het principe in het laboratorium was uitgetest, is het op grotere schaal toegepast in een pilot bij RWZI Panheel. De uitkomst van de pilot was positief: het blijkt inderdaad technisch mogelijk te zijn om op deze manier een breed scala aan geneesmiddelen effectief uit het gezuiverde afvalwater (effluent) te verwijderen.

Vergrijzing

Dat is een positieve ontwikkeling, want afvalwater bevat veel geneesmiddelen en dat zal door de vergrijzing alleen nog maar meer worden. Door de zuiveringsinstallaties kunnen deze geneesmiddelen slechts voor ongeveer 70% verwijderd worden, de rest wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dat kan niet alleen effect hebben op het milieu, maar ook op de drinkwaterzuivering.

Waterkwaliteit verbeterd

Het idee was om eerst door middel van ionenwisseling de waterkwaliteit te verbeteren, waardoor het oxidatieproces effectiever en efficiënter zou moeten worden. In de pilot-opstelling bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Panheel bleek dat de humuszuren inderdaad door ionenwisseling uit het effluent worden verwijderd. De waterkwaliteit verbeterde hierdoor zodanig dat het oxidatieproces veel effectiever werd. Ook bleek het energieverbruik van het oxidatieproces significant lager te zijn. Hierdoor zijn de geschatte kosten van het totale proces vergelijkbaar met de schattingen voor andere processen, zoals filtratie over actieve kool en ozonisatie.

Veel belangstelling voor aanpak

Voor WBL is dit onderzoek een eerste kennismaking met deze technologie in de praktijk. Het onderzoek draagt bij aan de kennisopbouw die in Nederland – maar zeker ook in Duitsland en Zwitserland – nodig is om medicijnresten te kunnen verwijderen. Overigens zijn, naast deze zogenaamde end-of-pipe oplossing zijn ook maatregelen bij de bron, zoals behandeling van ziekenhuisafvalwater en ontwikkeling van voor het milieu minder bezwaarlijke medicijnen, noodzakelijk om de emissie te verminderen.

Milieu

Ook bij ScientiQ bemiddelen we professionals op het gebied van milieu en water. Wilt u weten wat onze hoogopgeleide laboratoriumpersoneel voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: kwrwater.nl

Topvacatures in de kijker!

Kijk hier voor de nieuwste ScientiQ vacatures!

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

Referenties

Lees hier alles over tevreden werknemers en werkgevers.

Onze specialisaties

Lees hier alles over de specialisaties van ScientiQ!